Prižiūrime net 4 Girtekos pastatus!

  • sausio 2018

Be mums jau įprastų adminsitracinės paskirties patalpų, Vilniaus ir Šiaulių komandos prižiūrės sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centrus! Juose mes rūpinsimės: elektros ūkiu, šilumos punktais, vėdinimo, šaldymo ir vėsinimo sistemomis, automatine gaisro gesinimo sistema bei prižiūrėsime konstrukcijų techninę būklę ir tai dar ne visi darbai, kuriuos atlikinėjame šiuose objektuose! Džiaugiamės galėdami savo žinias pritaikyti skirtingo tipo pastatuose!