Siekiant nuolatinio aplinkosaugos veiksmingumo gerinimo ir darbuotojų sveikatos saugojimo, bendrovėje įdiegta integruota kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

Klientams ir partnerių atstovams skelbiame šiuos įsipareigojimus:

 • esame patikimi paslaugų tiekėjai, vykdantys užsakovo reikalavimus;
 • partnerius renkamės atsakingai, bendradarbiaujame tik su tais, kurių produktai atitinka mūsų keliamus kokybės reikalavimus;
 • laikomės bendrovės veiklai taikomų teisinių reikalavimų, vadovaujamės ir nuolat tobuliname vadybos sistemą atitinkančią  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus;
 • mažiname vykdomos veiklos poveikį aplinkai, įgyvendinant pažangius aplinkos apsaugos veiksnius, taikant prevencines priemones:
  • racionaliai naudojame energijos išteklius;
  • vengiame cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai;
  • rūšiuojame bendrovėje susidariusias atliekas;
 • rūpinamės nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir motyvacijos didinimu, atsižvelgdama į darbo rezultatus.
 • Geriname aplinkos apsaugos, bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumą, taikydami prevencines priemones.

Kasmet tikriname, ar atitinkame standartų reikalavimus vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu, kurių metu gautus rezultatus efektyviai naudojame vadovybinės analizės procese, priimant svarbius, su bendrovės veikla bei tolimesniu vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.

Direktorė Agnė Grendelė